อุปกรณ์ผสมเทียมพันธุ์ปลา

#serial:  02

โมทิเลียม

02
ราคา:
2,500.00  บาท   (สามารถแบ่งขายได้ ตามจำนวนที่ต้องการ เม็ดละ 5 บาท)
จำนวน:

ข้อมูลสินค้า

DOMPERIDONE MALEATE ดอมเพอริโดน มาลีเอท ขนาด 10 มก.  ต้นตำรับ ORIGINAL

แผง 10 เม็ด      ราคา 100 เม็ด 500 บาท  

กล่องละ500 เม็ด  ราคา 2,500 บาท